top of page
Search
  • Writer's pictureli mo

1st Apex International Music Competition Winners Announcement

Updated: Jun 4, 20211st Apex International Music Competition Winner List


Cash Prize Winners:

Gold Prize Winners: Gordon Li, Jasmine Meyer

Silver Prize Winners: Andrew Gao, Sarah Zong, Christopher Lee

Bronze Prize Winners: Ekin Ece Ay, Ava Shu, Sunny Liu, Brian Lei, Kevin Chen


Audition Winners:

1st Place Winners:

Gordon Li & & Jasmine Meyer, Kyle Zhu & David Zhang, Hanna Chee, Karen Du, Kevin Chen, Julian Yee, Agnes Yee, Bryan Shangguan, Shuaiyuan Cheng, Jingjing Luo, Tingting Luo, Brian Lei, Noelle Chong, Vidyut Rajagopal, Seigo Iwata, Sophia Liu, Angie Yang, Eleana Dai, Brooklyn Jang, Anna Gu, Jollen Dai, Jay Fu, Angela Liang, Sophia Shue, Andrew Gao, Sunny Liu, Alexandra Xu, Sarah Zong, Joseph Chan, Christopher Lee, Shivani Chawla, Annie Dong, Ekin Ece Ay, Michael Zhang, Ava Shu, Selina Zhang, Julia Li,Alice Jiang,Lang Ming

Leia Levarek,Luey Liu,Ryan Wang,Tiffany Wang


2nd Place Winners

Therese Tsang, Kyle Zhu, Jerry Chen, Annie Shangguan, Catherine Jin, Laetitia Huang, Anna Weng, Vicky Sun, Tyler Ren, Emma Xu, Hansen Zhang, Dale Lachhu, Tracy Kwok, Synthia Mani, Justin Lei, Sylvia Wu, Isabella Huang, Angelina Huang, Elizabeth Huang, Victorica Qin, Aaron Weng, Gavin Sheng, Alina Zhu, Amelia Schenk, Esther Guan, Claire Zhu, Tyler Huang, Brianna Ho, Erich Dong, William Mo, Xing Liao, Jimmy Chen, Austin Lin,Aaron lu,Alice Hou,

Anna Zhang,Ella Wang,Eva Nilssion,Grace Liu,Ivy Lin,Melinda Xu,Rebecca Tang,Sophia Wei

Sophia McGlynn,Yalong ZhangSpecial Thanks to the Teachers of the Winners:

Dr. Julia Lam, Pui Man Yu Yee, Lana Ivanov, Fan Wang, Linli Ye, Vera Wong, Olga Alino, Chloe Hui Li, Sophia Agranovich, Yu Lien Chen, Dr. Jordan Enzinger, Sally Gu, Xia Li, Mila's Debut School of Music and Zen Music Center
246 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Post: Blog2 Post
bottom of page