top of page
Search
  • Apex

5th Apex International Music Competition Concerts at Drew University

Concert Hall at Drew University: 2pm - 5pm on June 15, 2024

Youth Choir

Justin Jiang

Allison Koza

Ryan Chen

Kate Losirisup

Elizabeth Liu

Tiffany Zeng

Abigail Liu

Gia Cannaught

Anmei Li

Sofia Miluzzo

Amanda Gao

Sophie Song

Hannah Ren

Emma Han

Ashley Zhang

Ryan Lee

Sammy Shen

Iha Rao

Max Zha-Zhao

Amelia Schenk

Elva Liu

Mia Hao

Eleana Dai

Anh Dang Vu

Julianne Lai

Cindy Chen

Chenhao Luo

Andrew Chai

Anna Weng

Bruce He

Jack Li

Lily Hwang

Daigo Nishiwaki

Avelyn Xiang

Chenhao Luo

Audrey Xu

Zhuoxi Li

Jonathan Chang

Judy Li

Sophie Gang


Concert Hall at Drew University: 7pm - 10pm on June 15, 2024

Daniel Wang

Avery Yan

Ian Warme

Alyssa Wang

Zachary Cheng

Emily Zhang

Grace Liu

Veronica Zeng

Genevieve Wung

Xiao Qi Chloe YU

Cynthia Zheng

Aviva Lin

Xiao Qi Chloe YU

Ellie Yan

Amberle Cheng

Audrey liao

Charlize Vargas

Alexander Wang

Hanna Wang

Charlotte Gao

Hengyu Zhang

Sophia Wei

Tiana Lin

Jocelyn Yang

Leona Ding

Joshua Ma

Charlotte Gao

Katelynn Ma

Sukimmy Qiukuok

Victoria Butz

Emma Feng

Kailin Kang

Anushka Koshy

Amelia Liu

Rosemary wang

Angela Butz

Xing Liao

Emma Jerome

Sarah Chen

Kaitlyn Kim

Weichen Ding

235 views0 comments

Recent Posts

See All

5th Apex Competition Winners' Concert Assignment

Merkin Concert Hall at Kaufman Music Center 10am - 1pm on May 25th, 2024 129 West 67th Street, New York, NY 10023 Alan Cai Amiya Harish Angel Li Anna Tieh Ashton Lee Ava Zhao Bella Cai Benjamin Zhang

Comments


Post: Blog2 Post
bottom of page