top of page
Search
  • Apex

5th Apex International Music Competition Merkin Hall Concerts

May 25, 2024, 10am - 1pm

Alan Cai

Ellie He

Kylie Hung

Olivia Wang

Angel Li

Max Liu

Leilani Leung

Wendy Zheng

Lauren Jiang

Ashton Lee

Roy Zheng

Julie Lan

Bella Cai

Grace Lin

Brady Wang

Norah Chen

Zoe Tang

Benjamin Zhang

Nathan Xu

Chloe Hu

Anna Tieh

Miranda Yu

Ava Zhao

Ian Hua

Zichen Ling

Selina Qiu

Eric Chen

Mildred Sanford

Oscar Wang

Emi Simonds

Sachdeva Shaant

Kevin Zhao

Sophie Dong

Thomas Wong

Amiya Harish

Jimmy Liang

Jessica Aezen

Olivia Hua

Julia Liu

Emma Yeon


May 25, 2024, 3pm - 6pm

Youth Choir Presented by XH Music & Arts Center

Jason Dong

Emma Yin

Carl Vincent

Katarina Chen

Owen Lin

Lucas Hu

Eleanor Zheng

Natalie Chen

Ellis Liu

Ashley Lin

Peyton Jiang

Xuanning Zhu

Steven Pan

Elvinthan Cai

Shengming Zhou

Enya Jia

Kevin Vincent

Joyce Jin

Sophia Liu

Alex Lin

Adam Wu Mula

Jayden Li

Bryan Du

Elvis Yang

Stephanie Zhang

Bohan Chen

Sarah Chen & Winston Tan

Yochin Chang

Jonathan Cai

Yalong Zhang

Irene Liang

Elsa Zhao

Julian Jozwiak

Surya Mani

Katherine Chen

Stephanie Lam & Savannah Lam

Evan Mei

Zixin Siu

Danyi Ma


May 25, 2024, 7:30pm - 10:30pm

Julian Li

Enze Xue

Lucas Lou

Alivia Liu

Hollis Tan

Emma Tong

Haitlyn Chen

Alisa Chen

Ivy Zhang

Helen Gong

Caitlyn Ding

Sean Park

Eleena Lau

Jolie Ren

Lindsay Li

Karen Chen

Louis Ma

Roger Li

Jinxin Chen

Haley Feng

Vincent Zhang

Joyce Lian

Victor Xu

Megan Wong

Flora Tang

Katelin Huang

Jayden Chen

Rishithesh Manne

Yuxin Liu

Angelina Ferhati

Haylie Park

Augustina He

Zachary Jin

Erica Shen

Irenov Shyananth Joel

Angelia Kang

Suhas Kondapalli

Sean Li

Anya Wang & Daniel Li

Kyson Zhou

William Mendelbaum

503 views0 comments

Recent Posts

See All

5th Apex Competition Winners' Concert Assignment

Merkin Concert Hall at Kaufman Music Center 10am - 1pm on May 25th, 2024 129 West 67th Street, New York, NY 10023 Alan Cai Amiya Harish Angel Li Anna Tieh Ashton Lee Ava Zhao Bella Cai Benjamin Zhang

Commentaires


Post: Blog2 Post
bottom of page